HARAMAIN WHITE LEATHER / ХАРАМАЙН БЕЛАЯ КОЖА (100 мл)